Onderzoek MetZorg
Sharon Ponsteen

Sharon Ponsteen

Langdurig cognitieve klachten na hersenschudding of hersenkneuzing?
MetZorg onderzoekt (alternatieve) behandelmethoden

Mensen die kampen met cognitieve klachten na een hersenschudding of hersenkneuzing vinden niet altijd passende zorg. Ze bereiken te weinig resultaat na behandelingen of revalidatie in het reguliere circuit. Een aantal van hen zoekt hulp in alternatieve behandelmethoden. Er klinken positieve geluiden. Maar waarom werkt een behandeling voor de een ontzettend goed? Terwijl iemand anders er juist minder baat bij lijkt te hebben? En kun je op voorhand al een inschatting maken voor wie een dergelijke behandeling wel of niet geschikt is? MetZorg doet sinds medio 2019 onderzoek.

StudioPerceptie is gevraagd (onafhankelijk) onderzoek te doen in de vorm van deskresearch en het afnemen van interviews bij respondenten. 

Lees hieronder het volledige artikel.

Deel dit artikel